Asgari Geçim İndirimi Hesaplama

Asgari geçim indirimini hesaplamak istediğiniz kişinin istenen bilgilerini giriniz ve ardından hesapla butonuna basınız.

Asgari Geçim İndirimi Hesaplama
* Doldurulması zorunlu alanlar.
Sitene Ekle

Asgari geçim indirimi nedir?

Asgari geçim indirimi, bireyin veya ailenin asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılmasıdır.

Kimler asgari geçim indirimi alabilir?

Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler alabilecektir. Ancak,

 • - Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı,
 • - Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler,
 • - Başka bir kanun hükmü (3218 Serbest bölgeler Kanunu, 4490 Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu v.b.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar,
 • - Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler ise;
 • asgari geçim indiriminden yararlanamayacaklardır.

  Asgari geçim indirimi nasıl hesaplanır?

  Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;

  • - Mükellefin kendisi için % 50'si,
  • - Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u,
  • - Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5’i
  • - Üçüncü çocuk için % 10’u
  • - Diğer çocuklar için % 5'i
  olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12’ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır. Hesaplanan bu tutar ise ödenecek vergiden mahsup edilir.

  Eşi çalışmayan personelin AGİ çocuk sayısı tavanı nedir?

  Eşi çalışmayan personelin AGİ çocuk sayısı tavanı 3 çocuktur.

  Eşi çalışan personelin AGİ çocuk sayısı tavanı nedir?

  Eşi çalışan personelin AGİ çocuk sayısı tavanı 5 çocuktur.

  Alınabilecek en yüksek asgari indirim oranı nedir?

  En yüksek asgari geçim indirim oranı %85`tir.

  18 yaşından büyük, çalışmayan ve öğrenim görmeyen çocuklardan dolayı asgari geçim indiriminden yararlanılabilinir mi?

  Asgari geçim indirimi uygulamasında “çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade etmekte olup, kız veya erkek çocuk ayrımı yapılmamıştır. Dolayısıyla, 18 yaşından büyük, çalışmayan ve öğrenim görmeyen çocuklardan dolayı asgari geçim indiriminden yararlanılamaz.

  Asgari Geçim İndirimi Hesaplama (AGİ Hesaplama) ile İlgili Aramalar

  • agi hesaplama
  • asgari geçim indirimi hesaplama
  • asgari geçim indirimi nedir
  • asgari geçim indirimi nasıl hesaplanır
  • agi nedir
  • agi nasıl hesaplanır
  • asgari geçim indirimi
  • agi ne demek
  • agi hesaplama formülü
  • asgari geçim indirimi nedir nasıl hesaplanır
  • agi hesaplaması
  • asgari geçim indirimi hesaplaması
  • agi nedir nasıl hesaplanır
  • asgari gecim indirimi nedir
  • asgari geçim indiriminin hesaplanması
  • asgari geçim indirimi hesaplama formülü
  • asgari geçim indirimi nasil hesaplaniyor
  • agi nasıl hesaplanıyor

Finansal Hesaplamalar:

Sınav Puanı Hesaplamaları:

Eğitim Hesaplamaları:

SGK Hesaplamaları:

Sağlık Hesaplamaları:

Matematiksel Hesaplamalar:

Muhasebesel Hesaplamalar:

Sigorta Hesaplamaları:

Seyahat Hesaplamaları:

Dilbilgisi Hesaplamaları:

Diğer Hesaplamalar: